คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษาซี

สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม
โดยใช้ภาษาซี ก็สามารถลองอ่าน "
คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษาซี " ได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มี
หรือมีประสบการณ์บ้างเล็กน้อยในการใช้ภาษาซี

คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษาซี เป็นเอกสารเพื่อการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองที่ผู้เขียนได้จัด
ทำขึ้นหลายปีก่อน และได้นำมาเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยการ
จัดทำเป็นเอกสารในรูปแบบของไฟล์แบบ .PDF และสามารถเปิดอ่านได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ชื่อ
Acrobat Reader ของบริษัท Adobe Systems Inc. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี

เนื้อหาของคู่มือแบ่งออกเป็นบทๆ มีดังต่อไปนี้

1. ความรู้เบื้องต้น .......................................(chapter01.pdf)
2. แบบของข้อมูล .......................................(chapter02.pdf)
3. ขั้นตอนการทำงานและสายงานควบคุม .....(chapter03.pdf)
4. ฟังก์ชัน .................................................(chapter04.pdf)
5. พรีโปรเซสเซอร์ .......................................(chapter05.pdf)
6. พอยน์เตอร์ ............................................(chapter06.pdf)
7. อาร์เรย์และสายอักขระ ............................(chapter07.pdf)
8. โครงสร้างและยูเนียน ..............................(chapter08.pdf)

เนื่องจากคู่มือดังกล่าวเป็นเอกสารที่ผู้เขียนได้แต่งและเรียบเรียงขึ้นเอง
ดังนั้นอาจจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างเป็นธรรมดา สำหรับผู้อ่านที่มีข้อติชมหรือ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าว สามารถส่งมาได้ที่ sers2507@hp00.rz.tu-harburg.de


Last Update: 27.02.1998, Rawat Siripokarpirom